Aktuálně

Firmy Tradetex a Řempo mají společného majitele. Zaměstnanci byli zapojeni do projektu „Celopodnikové vzdělávání zaměstnanců ve skupinách společností Řempo a Tradetex“, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_043/0005041, jehož cílem je vyškolit všechny zaměstnance Koncernu Kurka v dovednostech jim užitečných během 2 let do 3/2019. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost. V současné době byli zaměstnanci proškoleni především v měkkých manažerských dovednostech jako např. vnitrofiremní komunikace, prezentační a obchodní dovednosti, time management či kreativní metody v řízení. To vše jim je prospěšné v rámci dalšího rozvoje.


Oznámení o existenci koncernu ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

Společnost s firmou Ing. Miroslav Kurka - TRADETEX
se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 749, PSČ 735 14
IČ: 10609032
zapsán u Městského úřadu Orlová, Živnostenský odbor, ev.č. 380306-3296-00


oznamuje, že je jako řízená osoba součástí koncernu,

v němž řídící osobou je
Ing. Miroslav Kurka
bytem na adrese:        Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4

datum narození:          16. Února 1961


V Orlové-Lutyni, dne 11. září 2014
majitel

Hierarchii koncernu naleznete zde. Oficiální oznámení o existenci koncernu k nahlédnutí zde. A oznámení řízení osoby koncernu můžete stáhnout na tomto odkaze.